Stuur & Gamepad Ferrari PS3 XBOX 360 /ONE PS4 PC | Red Collection

Privacybeleid

JURIDISCHE INFORMATIE

U bevindt zich momenteel in de sectie Juridische informatie, die het Privacybeleid (hierna te noemen het "Beleid") op de website van Guillemot Corporation S.A (hierna te noemen de "Website") alsmede de juridische informatie bevat.

 

Privacybeleid

 

Guillemot Corporation S.A. (hierna te noemen "Guillemot" of "We") respecteert het recht op privacy van de gebruikers van de Website (hierna "Gebruikers", "Gebruiker" of "U") en verplicht zich de op of via de Website verzamelde gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) te beschermen. Om onze zorg voor uw privacy te tonen, heeft Guillemot dit Beleid opgesteld waarin We uitleggen hoe persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt.

We nodigen U uit om dit Beleid te raadplegen om een beter inzicht te krijgen in wat onder de term "privacy" valt. Voor bepaalde secties of functionaliteiten van de Website - bestaande of toekomstige - waarvoor gegevens moeten worden verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld een prijsvraag) bestaan mogelijk afzonderlijke voorwaarden of voorschriften met betrekking tot privacy (en specifieke gebruiksvoorwaarden). U kunt deze desgewenst raadplegen voordat U uw gegevens invoert. Guillemot behoudt zich het recht voor dit Beleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

LEES, ALS U MINDERJARIG BENT (JONGER DAN 18 JAAR), DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR SAMEN MET UW OUDERS OF WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

 

U hebt het recht op toegang tot gegevens over uzelf en het recht om deze te wijzigen, te betwisten en te rectificeren. Als U gebruik wilt maken van dit recht, stuurt U uw verzoek naar de "Webmasterservice" (klik hiertoe op de koppeling "Contactinformatie" onder aan elke pagina van de Website).

 

Welke gegevens worden verzameld?

Guillemot verzamelt op drie manieren gegevens over haar Gebruikers: rechtstreeks van de Gebruiker, via de logbestanden van onze Webserver en met behulp van cookies.

Door de gebruiker verstrekte gegevens: Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens over U zonder uw toestemming. Guillemot verzamelt in de volgende gevallen gegevens: (1) registratie als lid van de VIP-community, (2) registratie voor deelname aan een prijsvraag, (3) verzoek om contact. Met betrekking tot de informatie die We verzamelen, kunnen We U om persoonlijke gegevens vragen zoals uw achternaam, voornaam, geboortedatum, land waarin uw woonachtig bent en uw taal, evenals de naam of de namen van de THRUSTMASTER-producten met een licentie van FERRARI die U in uw bezit hebt (via een keuzelijst), tezamen met het nummer of de nummers in de gelimiteerde oplage indien het om een gelimiteerde oplage gaat.

Guillemot bewaart ook berichten, opmerkingen en e-mails die U aan ons hebt gestuurd (inclusief persoonlijk identificeerbare gegevens).

Cookies: dankzij de informatie in cookies kan Guillemot haar Gebruikers beter volgen en hen gepersonaliseerde inhoud of functionaliteiten bieden. Cookies zijn stukjes informatie die vanaf een internetserver naar uw browser worden gestuurd en op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan U kunt worden geïdentificeerd (naam, e-mailadres en dergelijke) en meestal worden ze gebruikt om snel de computer van een Gebruiker te identificeren en om dingen over het bezoek van de Gebruiker te "onthouden". Cookies worden vrij algemeen gebruikt op websites. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. U kunt uw browser desgewenst zo instellen dat U een bericht krijgt voordat U een cookie ontvangt, of dat de browser alle cookies weigert. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw webbrowser hiervoor te configureren, maar U dient zich wel te realiseren dat pagina’s en functionaliteiten van de Website mogelijk niet naar behoren werken als uw browser cookies weigert te accepteren.

Guillemot bewaart ook informatie over IP-adressen (Internet Protocol) omwille van de veiligheid en beveiliging. Een IP-adres is een uniek nummer dat wordt gebruikt door computers op het netwerk om uw computer te identificeren telkens als U een verbinding maakt met internet.

Serverloggegevens: op de Website worden gegevens (verbindingsgegevens) passief verzameld en opgeslagen in de serverlogbestanden. Dit gebeurt op veel websites. Met behulp van deze procedure kunnen de activiteiten op de Website worden geregistreerd, zoals het aantal keer dat een bepaalde Webpagina wordt bekeken. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet te koppelen aan een specifieke Gebruiker, computer of browser.

 

U dient zich ook te realiseren dat elke keer dat U vrijwillig online persoonlijke gegevens openbaart (zoals via e-mails), deze gegevens ook kunnen worden verzameld en gebruikt door andere gebruikers. Guillemot probeert uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar kan de bescherming van gegevens die U aan ons verzendt niet garanderen. U doet dit dus op eigen risico. U bent ook volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van wachtwoorden die U hebt ingesteld en/of van informatie met betrekking tot uw persoonlijke account als lid van de VIP-community (hierna te noemen de "Account").

 

Wat gebeurt er als ik weiger om persoonlijke gegevens te verstrekken?

Als U bepaalde persoonlijke gegevens niet aan ons beschikbaar stelt, heeft dit invloed op uw toegang tot bepaalde secties en functionaliteit van de Website: registratie van uw deelname aan een prijsvraag, een verzoek om contact, lidmaatschap van de VIP-community. Persoonlijke gegevens zijn echter niet vereist om de Website te bezoeken en de meeste inhoud te raadplegen.

 

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

We gebruiken uw gegevens in drie categorieën:

Informatie die door de Gebruiker is verstrekt: Guillemot kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het opzetten en beheren van een community van personen die belangstelling hebben voor producten van het merk THRUSTMASTER met een licentie van FERRARI, voor commerciële doeleinden, voor het organiseren van prijsvragen, voor het beantwoorden van e-mails die u ons hebt toegestuurd (inclusief e-mails die u hebt verzonden via de sectie "Contactinformatie"), voor het produceren van anonieme statistieken en profielen over personen met belangstelling voor producten van het merk THRUSTMASTER met een licentie van FERRARI en het onderzoeken van hun behoeften, en voor externe communicatiedoeleinden. Bovendien kunnen deze gegevens worden gebruikt om de Website te personaliseren en de identiteit van de Gebruiker te controleren.

Om beter aan uw behoeften te kunnen voldoen, gebruiken We uw gegevens ook voor onze interne marketing-, technische of demografische onderzoeken.

Cookies: met behulp van cookies probeert Guillemot een efficiëntere, veiligere Website van een hogere kwaliteit en gebruikers meer gepersonaliseerde inhoud op de Website te bieden. De cookies die Wij voor dit doel opslaan, bevatten anonieme gegevens over uw voorkeuren voor het bekijken van bepaalde webpagina’s. We kunnen ook cookies gebruiken om ons te helpen bij het analyseren van trends, het bijhouden van het gedrag van de Gebruikers en het verzamelen van algemene demografische gegevens.

Serverloggegevens: met behulp van deze gegevens kan Guillemot de activiteiten op de Website in kaart brengen, de belangstelling voor aangekondigde producten bijhouden en technische problemen oplossen. Wij gebruiken de gegevens uit het serverlogbestand ook voor onze interne marketing- en demografische onderzoeken, zodat Wij betere producten met interessantere functionaliteiten kunnen bieden. De gegevens in de serverlogbestanden worden uitsluitend intern gebruikt.

 

Met wie deelt Guillemot mogelijk mijn persoonlijke gegevens?

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden, met uitzondering van de bedrijven die namens ons diensten uitvoeren (bijvoorbeeld: een koeriersbedrijf, zodat dit een prijs kan bezorgen die via deelname aan een prijsvraag is gewonnen). Mogelijk zijn Wij ook verplicht om uw persoonlijke gegevens aan de relevante overheidsinstanties te verstrekken.

 

Hoe kan ik mijn rechten ten opzichte van mijn persoonlijke gegevens uitoefenen?

Op het moment dat U zich registreert en persoonlijke gegevens naar Guillemot verzendt, sturen We U mogelijk een e-mail ter verificatie van uw e-mailadres en om U te melden dat U uw Account activeert. Dit bericht wordt gestuurd naar het adres dat U ons hebt verstrekt en kan ook worden gebruikt om U af te melden. Als U, om wat voor reden dan ook, uw persoonlijke gegevens wilt raadplegen, corrigeren, wijzigen of de verwerking ervan wilt betwisten, stuurt U hiertoe een verzoek naar de "Webmaster" (klik hiertoe op de koppeling "Contactinformatie" onder aan elke pagina van de Website). Elke e-mail die door Guillemot wordt verzonden, biedt de ontvanger de optie om aan te geven dat hij/zij e-mails van Guillemot voortaan niet meer wenst te ontvangen.

 

Verzamelt Guillemot persoonlijke gegevens van Gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar?

Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonlijke gegevens invoeren aan de hand waarvan ze kunnen worden geïdentificeerd. We verzamelen dit soort gegevens niet van Gebruikers jonger dan 16 jaar.

 

Minderjarigen tussen 16 en 18 jaar oud kunnen zich alleen registreren met goedkeuring van hun wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd).

 

Ouderlijke toestemming: Guillemot neemt de bescherming van de privacy van kinderen serieus. Guillemot moedigt ouders aan om samen met hun kinderen de Website te gebruiken, om hun gebruik van de Website in te gaten te houden en om ons bij het beschermen van hun privacy te helpen door hen te leren dat zij nooit persoonlijke gegevens (achternaam, adres, telefoonnummer(s)) verstrekken zonder uw toestemming. Guillemot is van mening dat begeleiding van de ouders de beste manier is om te voorkomen dat tieners persoonlijke gegevens verstrekken die, binnen de context van het gebruik van de Website, te persoonsgebonden zijn. Gebruikers jonger dan 18 jaar wordt geadviseerd geen informatie op de Website te verstrekken zonder toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Ouderlijke toegang: een ouder die voor zijn/haar kind jonger dan 18 jaar heeft opgetreden en/of een ouder die Guillemot toestemming heeft gegeven om gegevens over zijn/haar kind jonger dan 18 jaar te verzamelen, kan te allen tijde het volgende doen: (1) de persoonlijke gegevens van dit kind raadplegen, corrigeren, wijzigen of bezwaar maken tegen de verwerking ervan, (2) het verdere gebruik van de gegevens van het kind stopzetten en berichten aan het kind beëindigen (3) de toestemming om gegevens over het kind te verzamelen, intrekken. Hiertoe neemt U contact op met de "Webmaster" (klik hiertoe op de koppeling "Contactinformatie" onder aan elke pagina van de Website), waarna Wij de betreffende gegevens zullen corrigeren of bijwerken. Vergeet niet om het e-mailadres waaronder uw kind is geregistreerd op te geven (Wij behouden ons het recht voor om U hiervoor om schriftelijk bewijs te vragen, met name om uw identiteit te controleren).

 

Hoe beschermt Guillemot mijn persoonlijke gegevens?

De toegang tot bepaalde secties en inhoud op de Website wordt beschermd met behulp van een wachtwoord, dat U met niemand anders moet delen. Guillemot zal U telefonisch of via e-mail nooit om uw wachtwoord vragen. Geef uw wachtwoord nooit aan anderen. Vergeet niet om U na elke sessie af te melden bij uw Account. Als U een computer met iemand anders deelt of een computer in een openbare ruimte gebruikt zoals een bibliotheek of internetcafé, meld U dan niet alleen af bij uw Account, maar sluit ook de webbrowser als U klaar bent. Dit alles om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en berichten.

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, heeft Guillemot passende beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid, integriteit en privacy van de verstrekte gegevens te waarborgen. De Website bevat beveiligingsmaatregelen die tot doel hebben de Gebruiker te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik en wijziging van de gegevens waarvoor Wij verantwoordelijk zijn. De persoonlijke gegevens die door Guillemot worden verzameld, worden opgeslagen in beveiligde omgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek (bijvoorbeeld beveiligde ruimten met beperkte toegang). Guillemot beveiligt de gegevens die worden verzameld tegen onbevoegde toegang door middel van een server die is voorzien van een firewall.

Bovendien neemt Guillemot passende maatregelen om te garanderen dat derden een hoog niveau aan beveiliging bieden voor de persoonlijke gegevens die namens ons worden verzameld of gebruikt voor uw Account.

De Website kan koppelingen naar websites van derden bevatten. Guillemot kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de procedures voor privacybescherming van dergelijke websites van derden. Raadpleeg het beleid van de desbetreffende websites voor meer informatie.

Uw gebruik van de Website impliceert dat U het Beleid aanvaardt en dit naleeft. Als U dit Beleid niet aanvaardt, dient U de Website niet meer te bezoeken. Wij behouden ons het recht voor dit Beleid te wijzigen. U dient het Beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen in onze procedures voor het verzamelen en afhandelen van gegevens. Als U de Website blijft gebruiken, aanvaardt U deze wijzigingen.

 

In het geval waarin uw Account om welke reden dan ook wordt verwijderd, zal Guillemot uw persoonlijke gegevens niet langer gebruiken, maar deze wel bewaren in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

De voorwaarden van dit Privacybeleid vormen een aanvulling op onze Algemene gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg onze Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

 

De Website wordt beheerd en gehost door Guillemot Corporation S.A., een vennootschap met een kapitaal van €11.553.646,72. Hoofdkantoor: Place du Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie Cedex, Frankrijk.

414 196 758 RCS Rennes.

Tel.: +33 (0) 2 99 08 08 80.

De managing editor van de Website is de heer Claude Guillemot.

 

THRUSTMASTER® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A.. FERRARI® is een geregistreerd handelsmerk van Ferrari S.p.A.. Alle overige handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend als zijnde het eigendom van de respectieve eigenaren. Afbeeldingen zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties van producten en diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen per land verschillen.

 

Ontwerp website en grafische vormgeving: Opixido.